Järjestäjät

Kasvun ja Vanhenemisen tutkijat ry

Societas Gerontologica Fennica ry

Suomen Geriatrit ry

Suomen muistiasiantuntijat ry

Suomen Psykogeriatrinen yhdistys ry

Turun yliopisto, hoitotieteen laitos

 

Järjestelytoimikunta:

Riitta Suhonen, professori, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja, Turun yliopisto, hoitotiede
Minna Stolt, TtT, järjestelytoimikunnan sihteeri, Turun yliopisto, hoitotiede
Maija Hupli, THT, Turun yliopisto, hoitotiede
Riitta Karjalainen, TtM, Kasvun ja Vanhenemisen tutkijat ry
Sirpa Andersson,  VTT, Kasvun ja Vanhenemisen tutkijat ry
Marja Vaarama, professori, Societas Gerontologica Fennica ry
Riitta Antikainen, professori, Societas Gerontologica Fennica ry
Laura Viikari, LT, dosentti, Suomen Geriatrit ry
Taru Falenius, geriatrian erikoislääkäri, Suomen Geriatrit ry
Maisa Toljamo, TtT, Suomen muistiasiantuntijat ry
Erja Rappe, MMT, dosentti, Suomen muistiasiantuntijat ry
Emma Hietarinta, psykologi, Suomen Psykogeriatrinen Yhdistys