Kutsupuhujat

Chris Gastmans
Chris Gastmans (°1966) is Full Professor of Medical Ethics and Director of the Centre for Biomedical Ethics and Law, Faculty of Medicine, KU Leuven, Belgium. From 2002 till 2015, he was member of the Bureau – as Secretary-general, Treasurer, and President – of the European Association of Centres of Medical Ethics (EACME) to which 66 centres for medical ethics in Europe are affiliated. Chris Gastmans is the coordinator of various empirical and philosophical research projects regarding ethical issues in care for older adults and end-of-life care. He has published more than 120 peer reviewed articles and book chapters.

 

Marja Jylhä
Marja Jylhä on Tampereen yliopiston gerontologian professori sekä Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen yhteisen Gerontologian tutkimuskeskuksen (GEREC) johtaja. Hän on myös pohjoismaisen gerontologiyhdistyksen (Nordic Gerontological Federation) presidentti  ja kuuluu Joint Programming Initiative ”More Years, Better Lives” -ohjelman tieteelliseen neuvonantajaryhmään.

Marja Jylhän tutkimus kohdistuu pitkäikäisyyteen, terveyteen ja toimintakykyyn sekä koettuun terveyteen, mutta myös vanhenemisen yhteiskunnallisiin ja sosiokulttuurisiin näkökulmiin. Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa hänen ryhmänsä tutkii yleistyvän pitkäikäisyyden ja muuttuvien palveluiden vaikeaa yhtälöä.  Marjan johtamassaan monitieteisessä tutkijaryhmässä sovelletaan monenlaisia tutkimusotteita – ja menetelmiä ja tehdään laajasti yhteistyötä sekä suomalaisten että kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

 

Satu Karppanen
Satu Karppanen toimii sosiaali- ja terveysministeriössä neuvottelevana virkamiehenä päävastuualueenaan iäkkäiden palvelut ja on tällä hetkellä hallituksen kärkihankkeen Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa hankepäällikkö. Ministeriössä hän on ollut vuodesta 2013 lähtien. Sitä edelsi pitkä, noin 20 vuoden työura kunnallisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa erilaisissa johtotehtävissä. Koulutukseltaan hän on yhteiskuntatieteilijä.

 

 

Jan Sundell
Jan Sundell, joka tunnetaan myös nimellä Dr Body, on sisätautiopin dosentti ja erikoislääkäri. Hän toimii ylilääkärinä Turun yliopistollisessa keskussairaalassa sisätautivastuualueen johtajana. Sundellin tieteellinen työskentely on keskittynyt erityisesti sydäntutkimukseen. Muita mielenkiintoalueita hänellä ovat lihasvoimaharjoittelu, ravitsemus, ravintolisät ja niiden terveysvaikutukset.

 

Finbarr C Martin
Finbarr Martin, Professor of Medical Gerontology, Kings College London, has recently retired, having worked since 1984 in a broad range of acute and community settings in Guys and St Thomas’ NHS Foundation Trust in London. He has a personal chair in Medical Gerontology at King’s College London. He has over 120 peer-reviewed publications, mostly research is into the geriatric syndromes of falls, frailty and delirium, and health services evaluations of intervention related to these syndromes. He is currently supervising 3 PhD students on frailty related topics. He is clinical lead for the national Falls and Fragility Fractures Audit programme. He was a non-executive director of NICE 2013-2016, president of the British Geriatrics Society 2010-12 and is currently president-elect of the European Union Geriatric Medicine Society (EUGMS).

 

Hasse Karlsson
Hasse Karlsson on toiminut aikaisemmin Helsingin yliopiston psykiatrian ruotsinkielisenä professorina ja vuodesta 2012 Turun yliopiston integratiivisen neurotieteen ja psykiatrian professorina sekä ylilääkärinä VSSHPn Psykiatrian tulosalueella.

Hän on tutkinut depressiota ja sen hoitoa, toiminnallisia oireita ja, persoonallisuushäiriöitä. Tällä hetkellä hän johtaa laajaa ja monitieteistä, sekä kansainvälisesti verkottunutta FinnBrain – syntymäkohorttitutkimushanketta, jossa tutkitaan aivojen kehitystä. Hankkeen on suunniteltu jatkuvan useita vuosikymmeniä.

 

Thomas Scharf
Thomas Scharf is Professor of Social Gerontology in the Institute of Health & Society at Newcastle University and leads the ‘Economic and Social Impacts of Ageing’ theme in the University’s Institute for Ageing. Before joining Newcastle in 2016, Tom was Director of the Irish Centre for Social Gerontology, NUI Galway, Ireland (2010-2015) and Director of the Centre for Social Gerontology, Keele University (2006-2010). He is a Fellow of the Academy of Social Sciences and has held visiting professorships at the universities of Manchester, Keele and Vienna. Tom’s research on themes relating to social exclusion in later life and to ageing in different environmental contexts has been published in leading gerontology and interdisciplinary social science journals. His work on a study of ageing in deprived urban communities, conducted under the ESRC’s Growing Older Programme in the early 2000s, continues to shape public policy and professional practice. Further information is available at: http://www.ncl.ac.uk/ihs/people/profile/thomas.scharf

 

Teppo Kröger

Teppo Kröger on Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan professori ja hoivapolitiikkaa tutkivan CARPO-tutkimusryhmän johtaja. Hänen tutkimuksensa on kohdistunut ikääntymisen, vammaisuuden ja hoivan politiikkaan paikallisesta, kansallisesta ja kansainvälisestä näkökulmasta. Hänen viimeaikaiset hankkeensa ovat analysoineet eurooppalaisia vanhuspalvelujärjestelmiä, hoivatyön olosuhteita eri Pohjoismaissa, omaishoidon ja ansiotyön yhdistämistä ja ikääntyneiden asumista. Käynnissä oleva Suomen Akatemian rahoittama LinkAGE-tutkimushanke tutkii hänen johdollaan vanhojen ihmisten asumisen ja hoivan järjestelyjä.

 

PANELISTIT (paneelikeskustelu perjantaina klo 11.15 alkaen)

Piispa Kaarlo Kalliala

Piispa Kaarlo Kalliala tukee ja ohjaa papistoa sekä edistää seurakuntien toimintaa Turun arkkihiippakunnan alueella. Kokonaiskirkon tehtävistä piispa Kaarlo Kalliala hoitaa erityisesti diakoniaan ja uskontojen väliseen vuoropuheluun liittyviä asioita. Piispa Kalliala on kirkon diakoniaa kehittävän neuvottelukunnan sekä uskontojen kohtaamisen toimikunnan puheenjohtaja. Hän on uskontojen välistä vuoropuhelua edistävän Euroopan uskontojohtajien neuvoston (ECRL) jäsen sekä Uskontojen yhteistyöfoorumi Suomessa – USKOT ry:n hallituksen puheenjohtaja.

Sirpa Pietikäinen

Sirpa Pietikäinen, europarlamentaarikko vuodesta 2008. Pietikäinen oli ympäristöministerinä 1991 – 1995 ja kansanedustajana 1983 – 2003. Euroopan Parlamentissa Pietikäinen toimii ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnassa,  talous- ja raha-asioiden valiokunnassa,  veropäätöksiä ja muita luonteeltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevässä erityisvaliokunnassa, sekä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnassa.

Hän on ikäihmisten perusoikeuksien sekä ikä- ja muistiystävällisen yhteiskunnan aktiivinen puolestapuhuja. Alzheimer Europe:n hallituksen jäsen vuodesta 2010 ja Muistiliiton liittovaltuuston varapuheenjohtaja vuodesta 2013. Jäsenenä Euroopan parlamentin Aktiivinen ikääntyminen ja sukupolvien välinen solidaarisuus – ryhmässä ja toisena puheenjohtajana Omaishoitajien oikeuksia ajavassa ryhmässä.  Pietikäinen on julkaissut useita artikkeleita, pitänyt luentoja ja puheita mm. aktiivisesta ja terveestä ikääntymisestä ja uusien terveysteknologioiden mahdollisuuksista eurooppalaisten terveyspalveluiden uudistajina.

Sirpa Pietikäinen, Finnish Member of the European Parliament since 2008. Pietikäinen was Finland’s Minister of Environment in 1991 – 1995 and a Member of the Finnish Parliament 1983 – 2003. At the European Parliament, Pietikäinen is Member of the Environment and Public Health Committee (ENVI) and substitute Member in the Economic and Monetary Affairs Committee (ECON), Tax Rulings and other Measures Similar in Nature or Effect Committee (TAXE) and in the Women’s Right and Gender Equality Committee (FEMM.

She is a keen advocate of elderly people´s rights as well as an age and memory friendly society. Alzheimer Europe Board member since 2010 and vice president of Union Council at The Alzheimer Society in Finland since 2013. Member at European Parliament´s Intergroup on Active Ageing, Intergenerational Solidarity and Family Issues and co-chair at European Parliament Interest Group on Carers.  Pietikäinen  has given several articles, lectures and speeches on e.g. active and healthy aging, and how new health technologies can transform European health care services.

Mira Pajunen

Mira Pajunen toimii osastonhoitajana Sipoon kunnan ikääntyneiden palveluissa. Koulutukseltaan hän on psykiatrinen sairaanhoitaja ja suorittanut lisäksi johtamiskoulutuksia. Hän on toiminut esimiestehtävissä lähes 10 vuoden ajan ja kouluttajana, mm. Mentorum: saattohoito, vastaava hoitaja-  ja työyhteisökoulutukset. Hänellä on laaja työkokemus psyykkisesti sairaiden nuorten ja aikuisten asumiskuntoutuksesta, saattohoitotyöstä ja vanhustyöstä.